Geef ook trainingen zonder zorgen !

Buvoo & …Daikin

Trots zijn we zeker ! Buvoo gaat vanaf januari 2020 alle organisatorische handelingen van de trainingen van Daikin naar haar gebruikers, installateurs en andere belanghebbenden compleet verzorgen. Daikin is marktleider op het gebied van stijlvolle, energiezuinige en kwalitatief hoogwaardige airconditioningsystemen. Daikin is zo sterk groeiende, dat het bedrijf zelf vond dat de organisatie rondom deze trainingen niet meer aan hun eigen hoge eisen voldeed. Daarnaast wilde men een professionaliseringsslag maken: sneller, vollediger en de best mogelijke service aan haar klanten bieden.

Dit alles gaat Buvoo als event-ondersteuner op zich nemen. Wij zeggen altijd: U de inhoud, wij de rest !

Buvoo werkt met de meest moderne systemen. Met deze systemen ontzorgen wij u als organisatie in administratie, facturatie, uitgifte deelname-tickets en certificaten. Zelfs tot aan het verzorgen van de evaluaties van trainingen. Kortom: complete ontzorging.

Bij trainingen, workshops of congressen werken wij met een eventsysteem waarmee we de complete flow van aanmelden tot en met het betalen en certificaat-uitgifte programmeren. Eenmaal ‘live’ loopt het overgrote deel geautomatiseerd en ontvangen de deelnemers de juiste informatie op de juiste momenten, snel en volledig.

Dit werkt globaal als volgt:

1) Programmeren met condities: wat gebeurt wanneer en waarom.

 

2) Als de flow goed geprogrammeerd is, loopt de inschrijvingsafhandeling van het event grotendeels vanzelf.

 

3) Binnen de geautomatiseerde inschrijvingsflow kun je bijlages, certificaten of evaluatie meezenden of uit laten voeren.

 

4) Alle mails kunnen automatisch, met het juiste klantdomein, vanuit Buvoo verzonden worden. Wij werken dus feitelijk vanuit de klant.

Kost het organiseren van trainingen binnen uw organisatie ook te veel mankracht, tijd of inspanning? Of: is er de wens om e.e.a. nog professioneler op te tuigen? Kom dan eens een keer bij ons een bakje koffie drinken. Bij ons in Brabant is het gezellig en hebben we de tijd. Dit komt oa. door slim automatiseren. Deze tijd gunnen wij u uiteraard ook   : . )

Voor info: Buvoo  |  Bureau voor organisatie ondersteuning. |  info@buvoo.nl  |  06-8308 8553 en vraag naar Alex van Balen

 

 

Buvoo 10 jaar: Dagje Amsterdam

Afgelopen zaterdag was het dan zover: Buvoo bestaat 10 jaar. Om dit te vieren zijn we met het hele team naar Amsterdam geweest. Wat een luxe:  Een geweldige dag, met een geweldig team vol met geweldige mensen. We willen via deze weg onze klanten bedanken voor het vertrouwen en hopen dat we elkaar blijven inspireren. ‘Buvoo-dames’: dank voor de afgelopen 10 jaar en hopelijk volgen er nog velen !

Hartelijke groet,

Alex & Desiree van Balen
Buvoo | Buvoo Advies

   

 

 

 

 

 

Waarde toevoegen als (beroeps-)vereniging? Chat met uw leden !

Voeg waarde toe als vereniging: verbind door chatten

Eén van de belangrijkste redenen om van bijvoorbeeld een beroepsvereniging lid te worden, is het vergaren van kennis middels het geboden netwerk.

Als extern ondersteuningsbureau voor beroepsverenigingen heeft Buvoo sinds kort een extra service voor haar klanten. We bieden namelijk de mogelijkheid om als bureau te chatten met (potentiële) leden en websitebezoekers. Via de live-chats kunnen zij direct vragen stellen over de meest uiteenlopende zaken.

Dit werkt drempelverlagend omdat er nu online contact is met het ondersteuningsbureau. Men wordt sneller geholpen en sneller gekoppeld aan andere leden of externe stakeholders.

De vereniging verhoogt hiermee haar service naar de leden en op basis van deze vragen (en antwoorden) bouwen we een database op waarmee we de FAQ-chatrobot kunnen vullen. Deze kan vaak al binnen een half jaar in gebruik worden genomen, waardoor de vereniging op relatief korte termijn 24 uur per dag haar leden kan voorzien van (standaard)antwoorden.

Bent u ook geïnteresseerd in deze mogelijkheid of wilt u meer weten over het modernste ondersteuningsbureau van Nederland? Neem dan contact met ons op.

Chatten mag uiteraard ook ; . )

Desiree van Balen
Buvoo

info@buvoo.nl  |  www.buvoo.nl  |  040-282 7768

Buvoo neemt als extern verenigingsbureau desgewenst alle, voor verenigingen, gangbare werkzaamheden over: Financiën, ledenadministratie, bestuursondersteuning, website-ondersteuning en organisatie van alle mogelijke events. Buvoo ontzorgt !

Outsourcing; onderdeel van een moderne vereniging

De moderne vereniging

In ons vorige blog schreven we over de veranderingen in de verenigingswereld. De nieuwe fase waar verenigingen in terecht (zullen) komen heeft te maken met innovatie. Er wordt niet slechts gekeken naar het aanbieden van diensten aan leden, maar ook naar het innoveren van de branche of het werkgebied van de vereniging. Dus naast het ondersteunen van haar leden, ook actief het voortouw nemen bij beroepsontwikkeling en het verbinden van de vereniging met haar omgeving. Van een passieve en gesloten vereniging, naar een open community waar kennis, diensten en mensen samen komen.

Buvoo ondersteunt verenigingen in dit veranderproces. In deze blog-serie besteden we aandacht aan (organisatorische) onderwerpen die bij deze veranderingen aan bod komen.

 

Outsourcing?

Outsourcing is een term die binnen verschillende branches in het bedrijfsleven steeds vaker wordt gehoord. Outsourcing binnen het bedrijfsleven houdt niet meer in dan het uitbesteden van taken en bedrijfsprocessen die niet tot de kerntaken van een bedrijf horen. Het houdt in dat een bedrijf meer tijd heeft voor de kerntaken, meer aandacht heeft voor doelen en hierdoor meer focus heeft.

Voor verenigingen is dit zeer zeker ook van toepassing. De kerntaken van een vereniging zijn, zoals in onze vorige blog te lezen was, steeds uitgebreider en hebben steeds meer een dienstverlenend karakter. Alle randzaken die komen kijken bij de organisatie van de vereniging leiden af van deze kerntaken. Outsourcing van duidelijk omlijnde taken kan een vereniging versneld verder brengen.

 

Efficiëntieslag

Binnen veel verenigingen wordt er namelijk gewerkt met een vast secretariaat en een eigen administratie. Soms heeft de vereniging hier meerdere mensen (deeltijd) voor in dienst of wordt de taak waargenomen door een groep betrokken vrijwilligers.
Deze taken zijn vaak tijdrovend. Het outsourcen van deze taken naar een bureau kan zorgen voor een efficiëntieslag; het externe bureau is gespecialiseerd in beroepsverenigingen, gebruikt de modernste software en is door haar specialisatie vaak sneller, efficiënter en dus goedkoper dan de huidige situatie. Een besparing in de kosten voor het uitvoeren van taken als bijv. (leden)administratie en secretariaatstaken is dan vaak een gevolg.

 

Flexibiliteit

Het inschakelen van een extern bureau zorgt daarnaast ook voor een grotere mate van flexibiliteit van een vereniging. In drukkere tijden kan worden opgeschaald, terwijl er in rustige tijden geen of minder activiteiten worden ontplooid en de kosten dien ten gevolge lager blijven. Een mate van flexibiliteit die bij vast personeel moeilijker te bewerkstelligen is. Daarnaast zijn ook problemen als uitval, ziekte en verloop van personeel voor de vereniging zelf verleden tijd.

 

Ervaring en Kennis

Op de hoogte zijn en blijven van de laatste trends, regelgevingen en ontwikkelingen is een ander belangrijk onderwerp binnen het secretariaat en de ledenadministratie van een vereniging. Bij het inschakelen van een bureau voor het outsourcen van diensten wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis van professionals uit het vakgebied. Deze personen zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van de werkzaamheden die binnen een vereniging vaak een “noodzakelijk kwaad” zijn en afleiden van de kerntaken. Naast het uitvoerende karakter van een dergelijke samenwerking is zo’n bureau ook een broeinest van (organisatorische) kennis van verenigingen in alle soorten, maten en branches. Hierdoor weet dit bureau feilloos wat er speelt in de markt, waar voor verenigingen verbeterpunten liggen en op welke manieren een vereniging kan excelleren in haar branche.

 

Stapje hoger

Kortom: Een gespecialiseerd extern bureau kan een vereniging verder helpen. Er wordt naast efficiency en kostenverlaging verder gekeken dan alleen het uitvoeren van taken; er wordt geadviseerd, begeleid en meegewerkt aan een toekomstbestendige vereniging welke voorop loopt in het vakgebied.

 

 

 

 

 

De nieuwe vereniging

Vereniging 2.0

Een tijd geleden schreven we al eens over “Vereniging 2.0”. Waar commerciële bedrijven al jaren meer focus hadden op innoveren, bleef dit bij verenigingen vaak nog achter. De rol van een vereniging was helder: het behartigen van de belangen van haar leden. De afgelopen jaren heeft het traditionele beeld van verenigingen al veel ontwikkelingen en veranderingen moeten doorstaan, maar hield deze traditionele, leden-gerichte strategie toch vaak stand.

Ontwikkeling

Een aantal jaren terug kwam daar langzaam verandering in. Verenigingsbesturen keken door de veranderende tijdsgeest steeds vaker naar buiten; hoe kunnen we onze leden nog meer en beter van dienst zijn? Er werden nieuwe diensten ontwikkeld en er werd meer en interactiever gecommuniceerd met leden.

En waar sommige verenigingen nog maar net bekomen zijn van het wennen aan deze nieuwe manier van functioneren, staat de volgende fase al weer voor de deur.

Vereniging 3.0

De nieuwe fase waar verenigingen in terecht (zullen) komen heeft te maken met innovatie. Er wordt niet slechts alleen gekeken naar het aanbieden van diensten aan leden, maar ook naar het innoveren van de branche of het werkgebied van de vereniging. Dus naast het ondersteunen van haar leden, ook actief het voortouw nemen bij beroepsontwikkeling en het verbinden van de vereniging met haar omgeving. Van een passieve en gesloten vereniging, naar een open community waar kennis, diensten en mensen samen komen.

De volgende stap

Deze nieuwe invalshoek brengt voor veel verenigingen uitdagingen met zich mee. Want: hoe wordt bepaald wat de volgende stap gaat zijn en welke stappen moeten er genomen worden? Veranderingen in beleid brengen daarnaast ook vaak weerstand met zich mee. Het is daarom belangrijk dat het bestuur hier de juiste aandacht aan besteedt zodat de vereniging als geheel deze nieuwe koers zal gaan omarmen.

Buvoo als verbindende schakel

Het veranderen van een vereniging en het zorgen voor een nieuwe, toekomstbestendige organisatie vraagt om een goede begeleiding. Zowel in de ontwikkelingsfase als tijdens de uitvoer. Bestaande, maar zeker, nieuwe activiteiten moeten opnieuw vorm worden gegeven. Buvoo ondersteunt verenigingen in dit veranderproces en is daarbij als hypermodern en dynamisch bureau de onmisbare schakel tussen verenigingsbesturen en haar leden: Wij denken mee, geven de organisatie vorm, richten in en nemen u desgewenst werk uit handen.